انتخاب زبان : Alternate Text
021-77336027-8 021-77332356: fax

شیرهای ورودی کلکتور

شیرهای ورودی کلکتور

* شیر سوزنی 90 درجه برای ورودی کلکتورهای "3/4  و "1 با سوراخ آبدهی حقیقی برابر با 9 و 13 میلیمتر.
شامل تمامی قطعات لازم برای اتصال به لوله های چندلایه در سایزهای 20، 25، 32 از یک طرف و از دیگر
دنده توپیچ یا روپیچ "3/4 و "1 برای اتصال به کلکتور.
دسته این شیرها در دو رنگ آبی و قرمز قابل سفارش می باشند. این محصول طراحی و ساخته شده سامین
بوده و در انحصار این شرکت می باشد.