انتخاب زبان : Alternate Text
021-77336027-8 021-77332356: fax

رابط پنج راهی برنجی

رابط پنج راهی برنجی

 * تحمل فشار تا 10 اتمسفر 
* آبدهی اسمی برابر با 25 میلیمتر
* قابل استفاده در پمپ های آب
* شیرآلات سامین با 100% کنترل کیفیت به شما تقدیم گشته و دارای 10 سال ضمانت جایگزینی در محل خرید می باشند.80mm / DN 25 / PN 10